За Фирмата      ОБЕКТИ      Специализация      Дейност      Контакти      About us      Sites      Specialization      Activity      Contact us   
 
НАВИГАЦИЯ
Новини
София 1700,
кв."Витоша",
ул."Димитър Шишманов" №17
Тел: +359 895 47 74 76
Тел: +359 2 862 45 85
Факс: +359 2 862 48 81
E-mail:
p_vladimirov@ikarconsult.com
  

“ИКАР КОНСУЛТ” АД разполага с квалифицирани правоспособни и с доказан професионализъм специалисти в проектирането и строителството като архитекти, проектанти, конструктори, строителни, машинни и електроинженери, геодезисти и други, като голяма част от тях са хабилитирани лица и акционери в дружеството. Този екип е добра гаранция за прецизност, професионализъм и високо качество на компетентно упражнявания строителен надзор във всички отрасли на проектирането и строителството за законосъобразно изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж.

От месец Март 2005 г. на основание високо квалифициран персонал от специалисти, “Икар Консулт”АД е редовен пълноправен член на Българска Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти – БААИК.

 

 

 

 

 
©2005 ES Net Ltd. All rights reserved Designed by Fidel