За Фирмата      ОБЕКТИ      Специализация      Дейност      Контакти      About us      Sites      Specialization      Activity      Contact us   
 
НАВИГАЦИЯ
Новини
Кюстендил 2500,
кв."Румяна Войвода",
ул."Тинтява"
Тел: +359 78 211200
Факс: +359 78 52362
E-mail:
riokozkn@riokozkn.net
  

Фирма “ИКАР КОНСУЛТ”АД е създадена през 2003 г. с решение  на Софийски градски съд с 100%  частно участие, чиито акционери  са специалисти с висше техническо образование и богат професионален опит в проектирането и строителството на много и различни по вид строежи в страната и чужбина.

Целта на учредяването на дружеството е  упражняване на дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, в съответствие с чл.166, ал.1,т.1 от ЗУТ “Икар консулт”АД притежава лиценз за извършване на тези видове дейност , издаден в съответствие с Наредбата, приета с ПМС 247/31.10.2003г от Министерство за регионалното развитие и благоустройството №  000009/2004 за видовете  строежи, посочени съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ: топлоцентрали, електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози, селскостопански сгради, промишлени сгради и съоръжения, жилищни сгради, обществени сгради, мостове, пътища, благоустройствени обекти, водоснабдителни съоръжения, хидротехнически съоръжения и други.

 
©2005 ES Net Ltd. All rights reserved Designed by Fidel